666

Nei, Washington-monumentet har ikke 'sataniske' dimensjoner

Den måler ganske nær 6666 x 666 tommer, men Bibelen sier ikke noe om avrunding.