Abort

Sa Garland at DOJ ikke straffeforfølger abort-rettighetsangrep fordi de skjer om natten?

Faktisk er det lettere å straffeforfølge folk som livestreamer seg selv under begåelsen av en forbrytelse enn det er å fange nattlige vandaler.