asbest

Var 'Snøen' i 'The Wizard of Oz' laget av asbest?

'Jeg har en følelse av at vi ikke er i Kansas lenger.'