Beatles

Laget John Lennon setningen 'Livet er det som skjer når du er opptatt med å lage andre planer'?

Ordene vises i teksten til sangen hans «Beautiful Boy».