bibel

Nei, dommeren i Florida avgjorde ikke at Bibelen skulle forbys

Vi bør imidlertid merke oss at Det gamle testamente nevner mord, voldtekt, incest og mer.