brennevin

Ignorerte Spirit Airlines en tornado-advarsel?

Spirit er noen ganger bunnen av vitser, delvis på grunn av lavprispriser.