Canada

Bevilger den kanadiske regjeringen «Drag Camps» for barn?

Innlegg som hevdet at skattebetalerne dekket kostnadene ved 'junior drag' og 'teen drag' leire, manglet viktig kontekst.

Viser video helikoptre som starter de kanadiske villbrannene?

Videoopptak viser fly som sprer mer ild over et skogområde. Spørsmålet er hvorfor.

Viste en viral video tung 'militær aktivitet' i USA i juni 2023?

Vi fikk vite at noen tanks var på vei tilbake til basen etter en øvelse.

Autentisk video av et gigantisk isfjell som nærmer seg kysten av Newfoundland?

'Tenk deg å våkne og forvente å se en normal havutsikt og i stedet stirrer dette deg i ansiktet,' kommenterte en bruker av sosiale medier.