CIA

Biden-administrasjonen overfører 'høyverdifange' Majid Khan fra Guantanamo til Belize

Khan, som vitnet om CIAs bruk av tortur og ble en amerikansk regjeringsinformant, erkjente seg skyldig i å ha hjulpet til al-Qaidas terroraktiviteter.