dødsstraff

Er dette et bilde av den siste offentlige henrettelsen i USA?

Arrangementet var et mediesirkus og en forlegenhet for Kentucky.