Dra Queen

Sa Dolly Parton dette om Drag Queens?

Hun har tidligere sagt at hun ville vært en dragqueen hvis hun ikke hadde blitt født som jente.

Var en av Brigham Youngs sønner en Drag Queen?

På 1900-tallet var det mest sannsynlig at cisgender hetero menn ga drag-forestillinger, ofte for komisk eller sjokkverdi.