Falsk video

Viser video en Newt som raskt skifter farge?

Videoen ble laget digitalt.