Fly

Fløy Wright Brothers samme år NYT sa at det kan ta 10 millioner år å utvikle flymaskiner?

Den påståtte tiden mellom redaksjonen i New York Times ble publisert og Wright-brødrene tok fly var avhengig av innlegget.