folkemord

Forfektet Will Smith 'Cleansing America of Trump Supporters'?

Skuespilleren snakket om islamofobi i Amerika.