Ford

Søkte Ford om patent på biler som kan 'overta seg selv'?

Det er et stort gap mellom en idé og gjennomføring, for å si det mildt.

Er Ford 'Very Gay Raptor' lastebil ekte?

Lastebilen er ekte, men den er ikke ny, og den er heller ikke tilgjengelig for kjøp.