forente nasjoner

Er 'UN Agenda 21/2030' som foreslår 'End of Family Unit' og 'Government Raised Children' ekte?

Konspirasjonsteorier om en påstått «UN Agenda 21/2030» har vært på internett i årevis.