Foto

Bilder viser 'Blue Lava' som bryter ut fra en vulkan i Etiopia?

Den lyse blå fargen var forårsaket av vulkansk aktivitet - men det var ikke smeltet stein.