Georgia

Var Harrison Floyd den eneste valgtiltalte i Georgia som fortsatt var i varetekt dagen etter tiltale?

Floyd var direktør for en gruppe kalt Black Voices for Trump.