Gmo

Har vaksine-mRNA kommet inn i matforsyningen via GMO-planter eller vaksinerte husdyr?

Til tross for virale videoer som hevder at disse prosessene er godt i gang, mangler slike påstander et faktagrunnlag og viser en sterk uvitenhet om grunnleggende vitenskap.