Grunnleggerne

Ville Benjamin Franklin ha en Tyrkia, ikke en Bald Eagle, på USAs Great Seal?

Den skallete ørnen 'er en fugl med dårlig moralsk karakter,' skrev grunnleggeren en gang.

Hvem sa 'Opprør mot tyranner er lydighet mot Gud'?

Sitatet er blitt tilskrevet både Thomas Jefferson og Benjamin Franklin. Det er mulig at ingen av dem kom på det selv.