Hester

Viser dette bildet historiens største hest?

Neigh.