Homofiles rettigheter

Var rep. George Santos en Drag Queen i Brasil?

Den utkjempede representanten skal ha opptrådt i dragshow under navnet «Kitara Ravache».