Høyesterett

Sa Clarence Thomas 'Gud bare vet hvor jeg ville være' uten bekreftende handling?

Et sitat fra en tale fra januar 1983 av den daværende formannen for Equal Employment Opportunity Commission har blitt strippet for kontekst i flere tiår.