illinois

Vedtok Illinois State House et lovforslag som forbød bokforbud i biblioteker?

Demokrater, som kontrollerer begge lovgivende kamre, hevdet at bokforbud retter seg mot marginaliserte samfunn.