internett

Sa David Bowie dette i 1999 om Internett?

Den berømte sangeren kom med noen forutseende kommentarer om internett før det ble så allestedsnærværende som det er nå.