jul

Fru Claus sitt fornavn: Hva var det opprinnelig?

Et raskt søk på internett fortalte oss at det var et svar fra 1849, men det viste seg å være litt feilinformasjon om ferien.