kansas

Autoriserte Kansas lovgivende forsamling 'kjønnsinspeksjon' av studenter til å spille sport?

Lovgiveren tilsidesatte guvernør Laura Kellys veto mot lovgivning som forbyr transjenter og kvinner å spille i skoleidrett.

Video viser politiets raid av den 98 år gamle redaktøren Joan Meyers hjem dagen før hennes død

Politiangrepene 11. august på Kansas-kontorene til avisen Marion County Record og Meyers hjem satte internasjonal oppmerksomhet rundt saken.