Kjernefysisk

Ble land brukt til Manhattan-prosjektet tidligere bebodd av Hispanos som ble tvunget ut?

Noen husmenn ble ikke kompensert for tapet da Oppenheimer og hans team av forskere flyttet inn på landet deres.