Klassesøksmål

Er Scripps helseoppgjørs-e-post som nevner EpiqPay en svindel eller lovlig?

E-postmeldingen inneholdt dette navnet og nummeret for saken: 'In Re: Scripps Health Data Incident Litigation, NO. 37-2021-00024103-CU-BT-CTL.'