Konspirasjonsteorier

Var World Economic Forums nestleder ombord på den kollapsede Titan Submersible?

Å hevde at nylig avdøde personer er ledere av World Economic Forum (WEF) er et populært grep i konspirasjonsteorikretser.

Innrømmet WEF-leder Klaus Schwab at han planla 'kinesisk-stil' lockdowns for 'Next Pandemic'?

En enkelt setning fra en tale i februar 2023 holdt av Klaus Schwab har blitt brukt som bevis for en dårlig definert global konspirasjon.