Lynsjing

Nei, Tom Selleck ga ikke uttrykk for støtte til Jason Aldeans 'Try That in a Small Town'-video

Aldeans musikkvideo til sangen hans 'Try That in a Small Town' ble sentrum for en kulturkrig.