Majones

Hellmanns Mayo avviklet i Sør-Afrika, ikke USA

Et Facebook-innlegg hevdet at Hellmanns majones ville bli avviklet «på grunn av høye inflasjonsimportkostnader», men spesifiserte ikke noe land.