Mark Twain

Sa Mark Twain dette om å lese avisen og bli feilinformert?

Den falske tilskrivelsen av sitater til kjente personer er et vanlig internettfenomen.