medisinsk behandling

Foreslo eller støttet disse GOP-politikerne «Sunseting» Social Security and Medicare?

Rick Scott, Mike Lee, Ron Johnson, Lindsay Graham og Joni Ernst har vært gjenstand for virale memes om kutt i trygd.