Mel Gibson

Mel Gibson-intervju fra 1998 Goes Viral med 'Sound of Freedom'-utgivelsen

Vi transkriberte de relevante delene av Gibsons fullstendige kommentarer for å gi en mer fullstendig forståelse av tankene hans.

Mel Gibson avslører Oprah Winfreys 'Questionable Action' for 'Hollywood Elites'?

En YouTube-video som potensielt hadde blitt sett titalls millioner ganger hevdet at Gibson hadde avslørt Winfreys bånd til kriminell aktivitet.