Monopol

Sa prins Andrew at kongefamilien ikke har lov til å spille monopol?

De kongelige er konkurransedyktige, ifølge hertugen av York.