Moses

Nei, dette er ikke en 3D-rekreasjon av hvordan Moses kan ha sett ut

Falske nyheter av store proporsjoner.