New Jersey

Viser denne videoen en 'Jersey Devil' som sitter i et tre?

Den berømte kryptiden er en del av New Jersey-folkloren.