patriotisme

Sa Mark Twain: 'I begynnelsen av en forandring er patrioten en knapp mann'?

Vi er glade for å kunne rapportere at ikke alle sitatene tilskrevet Mark Twain på internett er falske.