Pistolkontroll

Ja, en GOP-regning ville gjøre AR-15 til 'National Gun'

Og den amerikanske representanten George Santos er en av lovforslagets medsponsorer.