Polen

Falt Biden mens han gikk opp trappene til Air Force One i Polen?

For ikke å forveksle med feiltekstede opptak fra tidligere på turen som hevdet at han falt mens han gikk NED trappa.

Viser bilder Biden med en forslått panne fra fall?

Husk at det var askeonsdag.