rampestreker

'Obligatorisk penisinspeksjon' prank fortsetter å gi

Det ble vakt mistanke da det ble hevdet at nevnte inspeksjoner ville bli utført av en 'Richard Dong.'