Sanger

Nei, Oppenheimers fulle navn var ikke «John Jacob Oppenheimer Schmidt»

'Hans navn er mitt navn også.'