skatter

Ønsker Texas-republikanere å gi skattekutt til heteropar?

Den foreslåtte loven, hvis den ble vedtatt, ville bare gjelde for hetero par som aldri har vært gift før.

Kan Fox News avskrive betalinger for Dominion-søksmål for sine skatter?

Fox Corporations kommunikasjonssjef fortalte The Lever at Fox vurderte minst en del av ærekrenkelsesoppgjøret som fradragsberettiget.