sosiale medier

Vedtok Australia et 'sosial kredittsystem' for Internett-tilgang?

Påstandene gikk viralt i desember 2022, men stammer fra et utdatert TV-nyhetssegment som har blitt feilrepresentert.

Forutså 'The Simpsons' Metas Threads-logo?

Akkurat hva Threads-logoen symboliserer har vært et stridsfelt helt siden appen ble rullet ut i juli 2023.