stjernevandring

Nei, Obama ble ikke bevoktet av en reptilsk hemmelig agent

Å Gorn!