Toaletter

Dumper flytoaletter avfall mens de er på fly?

Og snakker vi egentlig om et konstant regn av atmosfærisk avføring?