Unabomber

Nei, bildet viser ikke at Jeffrey Epstein, Ted Kaczynski deltar på sommerleir sammen

Bildet, tatt i 1967, viser angivelig både den dømte seksualforbryteren og den dømte terroristen som oppholder seg i samme sommerleirhytte.