Vann

Canada har flere innsjøer enn alle andre land til sammen?

De fem store innsjøene, som strekker seg over grensen mellom USA og Canada, inneholder bare 18 % av verdens ferske innsjøvann.